Thuram der flytter til Kolding til Maria og Martin.