Frida der flytter til Sommersted hos Anne og Thomas